LED-SMD.CZ

světelné zdroje současnosti

světelné zdroje současnosti - LED a SMD technologie

 

 

                                                                                                                         

 

seznamte se s výhodami:                 - nízká spotřeba elektrické energie - 20% stávajícího příkonu

                                                               - úspora nákladů na el. energii až 80%

                                                               - životnost 50 000 hodin

                                                               - zanedbatelné emise tepla a CO2

                                                               - bezúdržbový provoz

                                                               - konstrukční materiály bez látek zatěžujících životní prostředí (Alu, plast)

                                                               - použití v domácnostech, institucích i průmyslu

 

 

jsme společností založenou v r. 203. klademe si za cíl nabídnout našim partnerům nejvyšší kvalitu výrobků a prvotřídní servis. veškeré položky našeho sortimentu mají certifikáty CE, RoHs, VDE a TÜV, výroba splňuje podmínky systému řízení kvality ISO 9001 a ISO 2000. velký důraz klademe na šetrnost výrobků k životnímu prostředí – komponenty výrobků jsou výlučně z plně recyklovatelných materiálů a neobsahují toxické látky či nebezpečné plyny.

 technologie světelných zdrojů LED a SMD umožňuje dosáhnout účinnosti až 98%, to znamená, že pro srovnatelný světelný výkon plně postačuje zlomek příkonu potřebného pro provoz stávajících technologií osvětlení (žárovky, zářivky, výbojky), u kterých se převážná část příkonu mění na odpadní teplo.

této skutečnosti jsou si vědomi i tvůrci legislativy EU. ve smyslu Nařízení 244/2009/EC, Směrnice 125/2009/EC k omezování výroby energeticky náročných a neefektivních světelných zdrojů již došlo zákazem výroby klasických 75W a silnějších žárovek. V r. 2011 – 2012 vstoupí v platnost stejná omezení pro technologie výbojkového osvětlení (zářivky, výbojky). dlouhodobá životnost technologií LED a SMD a jejich plná recyklovatelnost je jedním z důvodů omezení produkce stávajících světelných zdrojů.

stále více našich partnerů si uvědomuje skutečnost, že ceny energií mají stoupající trend, jehož vliv na naše rozpočty lze omezit jen a jen úsporami. totéž platí i pro náklady na likvidaci odpadů.

Jsme potěšeni Vaším zájmem připojit se k stoupajícímu počtu „osvícených“ uživatelů technologií osvětlení LED a SMD

HLEDÁME REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ PARTNERY