LED-SMD.CZ

světelné zdroje současnosti

Instalace a připojení zdrojů LED/SMD

 

Výměnu a zapojení zdrojů byste měli ve většině případů svěřit autorizované osobě. U převážné části stávajících zastaralých zdrojů jsou v tělesech svítidel zabudována zařízení, bez kterých provoz takového zdroje není možný - zářivka, stejně jako výbojka nebude fungovat bez startéru, předřadníku či elektronického řízení výboje. Provoz LED a SMD zdrojů tato pomocná zařízení nepotřebuje - LED a SMD zdroje se připojují přímo.

Pro připojení jednotlivých zdrojů dodržujte prosím následující zásady:

- záměna konvenční žárovky za LED a SMD zdroj se provádí shodně jako dosud

- při výměně zářivek za LED trubice doporučujeme výměnu těles, není-li to z jakéhokoliv důvodu možné, či žádoucí, lze u těles osazených startéry tyto vyjmout a těleso osadit trubicí LED, u novějších těles osazených předřadníky je nutné provést přepojení vodičů na přímo. (schéma zapojení je vyznačeno na výrobku)

- při nahrazování výbojek ve sloupech veřejného osvětlení, nahrazování zastaralých hlavic veřejného osvětlení novými či v případě výměny výbojek za LED zdroje v halových svítidlech je nutné upravit přívod energie k nově osazovaným zdrojům na přímo

- při zapojení vodotěsných reflektorů dbejte na to aby byla dodržena polarita zapojovaných vodičů do zdroje el. energie, to platí i pro jejich provedení 12V i 24V.

Při nerespektování těchto zásad může dojít ke zničení LED/SMD zdroje.

V případě potřeby Vám s intalací i výměnou zdrojů budeme rádi nápomocni, přenecháte-li tuto činnost nám, či našim smluvním partnerům. K výměně či přeměně zdrojů Vám na požádání vystavíme revizní zprávu.

Pro zvýšení úspor lze veškerým LED a SMD zdrojům předřadit pohybová čidla, většině zdrojů stmívače.

HLEDÁME REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ PARTNERY