LED-SMD.CZ

světelné zdroje současnosti

Produkty » Fotovoltaika / vítr /hybridy

FOTOVOLTAICKÉ, VĚTRNÉ, HYBRIDNÍ SYSTÉMY

 

vzhledem ke stále stoupajícím cenám energií stále přibývá osvícených zájemců o využití energetických systémů získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. komerční fotovoltaické elektrárny jsou asi každému z nás známy, avšak naše společnost nabízí inovativní využití snižování spotřeby energií netoliko prostřednictvím fotovoltaiky (jejíž výkon je odvislý od intenzity slunečního záření), ale nabízí i možnosti využití generátorů s vertikálními, či horizontálními rotory o výkonech od 300W až do 30kW, případně hybridním využitím obou systémů.

menší systémy jsou využívány např. pro získávání elektrické energie v karavanech, lodích, pro dobíjení akumulátorů, pokrytí spotřeby obecně prospěšných zařízení (počítadel, kamer atd., větší - používané v domácnostech jsou schopny výrazně omezit, či zcela pokrýt energetickou potřebu např. chat, rodinných domů, dílen, menších firemních objektů a to včetně vytápění. vše díky sofistikovanému využití netoliko fotovoltaických panelů a větrných generátorů, ale především díky systému řízení, měření a regulace, "skladování" energie a její přeměně na 230/400 V.

 

Fotovoltaika:

               

 

příklady vyobrazení generátorů:

               

             3 kW                                                 10 kW                                                      20 kW

Výhodou je možnost pružného navyšování kapacity získávané elektrické energie ukáže-li se taková potřeba.

VZHLEDEM K VELMI VYSOKÉMU POČTU RŮZNÝCH ŘEŠENÍ SI VÁM DOVOLUJEME NAVRHNOUT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O POŘÍZENÍ SYSTÉMU, KONZULTACI TAK, ABYCHOM VÁM MOHLI PŘEDLOŽIT NABÍDKU, KTERÁ BUDE CO MOŽNÁ NEJLÉPE VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM A OČEKÁVÁNÍM.

HLEDÁME REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ PARTNERY