LED-SMD.CZ

světelné zdroje současnosti

Jakosti produktů  v naší nabídce věnujeme náležitou pozornost. Před zařazením nového výrobku do sortimentu provádíme řadu dlouhodobých testů kvality a ověřujeme jeho technické vlastnosti. Dbáme na řádnou certifikaci výrobků RoHS, TÜV a na odpovídající ochranu před povětrnostními vlivy (IP). Osvědčení o shodě CE je samozřejmostí. Díky této politice jsme dosud nezaznamenali žádnou reklamaci.

V současné době jsou je testováno:

- solární LED veřejné osvětlení a osvětlení z hybridních zdrojů energie získávaných kombinací solárního panelu a větrného generátoru:  

  

                                   28W                             56 W                          112 W

 - světelná dopravní signalizace

    

             

Výsledky testů zveřejníme po jejich ukončení.

 

V podmenu naleznete podrobné technické informace k jednotlivým světelným zdrojům.

HLEDÁME REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ PARTNERY