LED-SMD.CZ

světelné zdroje současnosti

Uvedené předpisy řaší problematiku ekodesignu a požadavků na světelné zdroje a byly implementovány do právních řádů ČR a členských zemí EU:

Směrnice EP a Rady č. 2009/125/ES

Nařízení Komise ES č. 2009/244/EC

ČSN EN 12464-2

 

HLEDÁME REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ PARTNERY